NERASS

Nerass Stipendium

Nerass Stipendium

De Nerass is een medische multidisciplinaire vereniging van reumatologen, orthopedisch chirurgen, plastisch chirurgen, revalidatie artsen, neurochirurgen, physician assistants en verpleegkundig specialisten.

Doel van de vereniging is:
De bevordering van de kwaliteit van reumachirurgie in Nederland door uitwisseling van kennis tussen medische specialisten en andere wetenschappers die zich bezighouden met de ziekten van het bewegingsapparaat en met name met de chirurgische therapie en de indicatie hiertoe danwel postoperatieve behandeling daarvan.

Ook dit jaar reikt het NERASS bestuur een stipendium uit van 500-1500 euro t.b.v. onderzoek, het verwerven van kennis of het verspreiden van kennis op het gebied van reumachirurgie of een ander onderwerp dat past binnen de doelstellingen van de NERASS.

  • Doel: Stimuleren van wetenschappelijk werk (proefschrift, publicatie etc.), stimuleren van NERASS activiteiten (website, richtlijnen etc.), jonge artsen, physician assistants,  verpleegkundig specialisten en andere paramedici de kans geven zich te bekwamen in activiteiten passend bij de missie van NERASS (studie reis, stage reis en verblijf kosten etc.)
  • Doelgroep: NERASS leden, niet NERASS leden.
  • Bedrag: 500-1500 euro per jaar
  • Beoordeling: Bestuur met algemene instemming
  • Uitreiking: Tijdens NERASS najaarscongres 2020 op 4 december.
  • Tegenprestatie: Terugkoppeling (korte presentatie) tijdens een volgend NERASS Congres

U kunt een schrifetelijk aanvraag doen per mail naar Willemijn Noort-van der Laan, voorzitter NERASS: info@nerass.nl.
De aanvragen kunnen tot 1 oktober 2020 worden ingediend.