Commissie wetenschap

De Commissie Wetenschap van de NHPR bestaat uit leden van de NHPR en/of NVR die actief betrokken zijn bij en geïnteresseerd zijn in sociaalwetenschappelijk en paramedisch onderzoek bij reumatische aandoeningen. De werkgroep is vertegenwoordigd in het bestuur van de NHPR.

Doelstelling

Het doel van de commisie is kwalitatief hoogstaand en relevant sociaal wetenschappelijk onderzoek bij reumatische aandoeningen te bevorderen en daarmee bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg aan mensen met een reumatische aandoeningen en het bevorderen van hun participatie aan het maatschappelijk leven.

Multidisciplinaire werkgroep

De werkgroep is multidisciplinair van opzet. Psychologen, fysiotherapeuten, reumatologen, sociologen, ergotherapeuten, epidemiologen, bewegingswetenschappers, maatschappelijk werkenden, verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen maken onder meer deel uit van de werkgroep.

Activiteiten van de werkgroep

De werkgroep houdt zich bezig met de volgende activiteiten

  • het bundelen van informatie over niet-medicamenteuze, niet-chirurgische zorg bij reumatische aandoeningen
  • verspreiding van informatie over relevante ontwikkelingen en onderzoeksresultaten naar alle NHPR-leden
  • het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking rond onderzoek dat betrekking heeft op niet-medicamenteuze, niet-chirurgische  zorg
  • het bevorderen wetenschappelijke scholing health professionals
  • het beantwoorden van (praktijk)vragen van NHPR leden of externe partijen over wetenschappelijke onderzoek van niet-medicamenteuze, niet-chirurgische zorg
  • het bijdragen aan de vormgeving van de NVR – najaarsdagen

De werkgroep komt tenminste eenmaal per jaar, tijdens de NVR – najaarsdagen, bij elkaar.

Voorzitter en contact: Els van den Ende, e-mail: e.vandenende@maartenskliniek.nl