commissie-wetenschapsbevordering

De werkgroep Kwaliteit en Deskundigheidsbevordering houdt zich bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de Health Professional in de Reumatologie door middel van het organiseren van scholing, het invulling geven aan de inhoud van de NHPR sessies tijdens de NVR Najaarsdagen in september en het uitvoeren van projecten.

Op dit moment loopt er een project ter verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de oefentherapeutische zorg voor mensen met een reumatische aandoening:
In opdracht van  ReumaNederland is op 1 maart 2018 gestart met een looptijd van 18 maanden het volgende project:

‘Verbetering kwaliteit en toegankelijkheid oefentherapie voor mensen met reumatische aandoeningen in Nederland’

Dit project is een samenwerkingsverband tussen het ReumaNederland, de Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie (NHPR)  en het Leids Universitair Medische Centrum (LUMC).

Projectleiding
Dr. W.F.H. Peter, LUMC, Leiden (contact:  w.f.h.peter@lumc.nl)
Dr. Salima van Weely, LUMC, Leiden
Prof. dr. T.P.M. Vliet Vlieland, LUMC, Leiden

In samenwerking met dr. C.H.M. van den Ende, Maartenskliniek Nijmegen

Doelen project:

  1. Specifieke deskundigheid fysio- /oefentherapeuten.
  2. Ontwikkeling van een set van minimale eisen (zorgprofiel) waaraan fysio- /oefentherapeuten moeten (gaan) voldoen om therapeut met specifieke deskundigheid in het behandelen van reumapatiënten geregistreerd te zijn, te blijven en/of lid te kunnen worden en blijven van een NHPR reumanetwerk.
  3. Inzicht in, en zo nodig aanvulling van het huidige scholingsaanbod, passend bij de set van minimale scholingseisen voor fysio- /oefentherapeuten met specifieke deskundigheid in het behandelen van reumapatiënten (al dan niet lid van een reumanetwerk).
  4. Centrale registratie van fysio- /oefentherapeuten met specifieke deskundigheid / netwerkleden die aan de eisen (gaan) voldoen inclusief ontwikkeling of ingebruikname van een kwaliteitssysteem behorend bij een dergelijke registratie.
  5. Inzicht in hoeveel fysio- /oefentherapeuten met specifieke deskundigheid er nodig zijn om de kwaliteit en toegankelijkheid ervan voor alle patiënten met reumatische aandoeningen te kunnen borgen?
  6. Reumanetwerken.
  7. Ontwikkeling van een set van minimale eisen waaraan de structuur, processen en uitkomsten van fysio-/oefentherapeutische reumanetwerken in Nederland moeten gaan voldoen om zich een NHPR Reumanetwerk te kunnen noemen.
  8. Ontwikkeling van een praktische toolkit voor de ondersteuning van de organisatie, zichtbaarheid en herkenbaarheid van reumanetwerken.
  9. Centrale registratie van NHPR Reumanetwerken.
  10. Het faciliteren van de opzet van nieuwe netwerken in regio’s waar geen netwerk beschikbaar is.