Gespecialiseerd verpleegkundige reumatologie

V&VN

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) is de 100.000 leden tellende beroepsvereniging voor verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

V&VN Reumatologie is een afdeling binnen de V&VN voor verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die werkzaam zijn binnen het specialisme reumatologie. De afdeling heeft ruim 260 leden. Elk lid van de V&VN Reumatologie is, met de inschrijving bij de afdeling, automatisch lid van de Nederlandse Health Professionals Reumatologie (NHPR). De sectie V&VN Reumatologie is de grootste sectie van de NHPR en heeft 3 plaatsen in het bestuur van de NHPR.

Missie
V&VN afdeling Reumatologie is een afdeling voor verpleegkundigen en verzorgenden, die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met een reumatische aandoening.

De afdeling Reumatologie behartigt de belangen van verpleegkundigen en verzorgenden die werkzaam zijn in de reumatologie en streeft naar actieve betrokkenheid van de leden bij het huidig en toekomstig beleid.

De activiteiten van de afdeling richten zich op het bieden van gelegenheid tot netwerken, zowel landelijk als regionaal en het uitwisselen van kennis en kunde. Het doel hiervan is zowel het optimaliseren van de zorg voor mensen met een reumatische aandoening als het verder professionaliseren van de functie van reumaverpleegkundige in Nederland. Er vinden jaarlijks regionale bijeenkomsten plaats. Iedere regio heeft een eigen contact persoon: https://www.venvn.nl/afdelingen/reumatologie/regio-s/

De afdeling Reumatologie stimuleert de verbinding tussen verpleegkundigen en andere zorgprofessionals werkzaam in de reumatologische zorg, waarbij de rol van de verpleegkundige centraal staat.

Visie
Door een stijging van het aantal mensen met een reumatische aandoening t.g.v. de vergrijzing, door een toename van mensen met multimorbiditeit en door de toegenomen medicamenteuze behandelopties neemt de zorgvraag toe. Dit vereist een doelmatige taakverdeling en multidisciplinaire afstemming tussen zorgprofessionals.

V&VN Reumatologie schept in samenspraak met haar leden randvoorwaarden en ondersteunt waar mogelijk in de uitoefening van de multidisciplinaire zorg voor reumapatiënten.

V&VN Reumatologie wil haar leden helpen in een veranderde gezondheidszorg kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen (blijven) geven.

Verzorgenden

Enkele verzorgenden zijn lid van de afdeling.

Gespecialiseerd verpleegkundige reumatologie

De reumaverpleegkundige is een verpleegkundige die zich na haar/zijn basisopleiding tot verpleegkundige heeft gespecialiseerd in de reumatologie o.a. door het volgen van de eenjarige landelijke opleiding tot reumaverpleegkundige die verzorgd wordt door de Antonius Academie te Nieuwegein.

De term die gebruikt wordt voor de functie van de reumaverpleegkundige is organisatiegebonden. Reumaconsulent, verpleegkundig reumaconsulent, verpleegkundig consulent reumatologie, reumatologie verpleegkundige zijn voorbeelden van functiebenamingen.

De in de laatste decennia sterk verbeterde diagnostiek en behandelingen in de reumatologie en de maatschappelijke ontwikkelingen zijn bepalend geweest voor de aard van het werk van de reumaverpleegkundige. De accenten liggen op zelfmanagment, educatie, (leefstijl) preventie (https://jeleefstijlalsmedicijn.nl/grip-op-reuma/), het voorkomen van complicaties of nadelige gevolgen van ziekte en/of behandeling en het behoud of stimuleren van zelfstandig functioneren.

Het Beroepsprofiel Verpleegkundige en het Expertisegebied Reumaverpleegkundige bieden een omschrijving van het werk- en vakgebied en geven de kennis en vaardigheden weer waarover de reumaverpleegkundige dient te beschikken.https://www.venvn.nl/media/rjgffgkp/210163-v-vn-expertise-reumaverpleegkundige.pdf

Contact

Het huidige bestuur wordt gevormd door:

thumbnail Bestuur tbv website 1

van links naar rechts

Debby Groeneweg (mede-voorzitter)
Gespecialiseerd verpleegkundige reumatologie
HAGA ziekenhuis
E-mail: voorzitter.reumatologie@venvn.nl

Kitty Reeuwijk (mede-voorzitter)
Gespecialiseerd verpleegkundige reumatologie
Isala (ziekenhuis) Zwolle,
E-mail: voorzitter.reumatologie@venvn.nl

Louise Merry-Meier (bestuurslid)
Gespecialiseerd verpleegkundige Reumatologie
Máxima Medisch Centrum
E-mail: l.merry@venvn.nl

Kim van Slingerland (bestuurslid)
Verpleegkundig Specialist Reumatologie
Erasmus MC
E-mail: k.slingerland@venvn.nl

Irma van Ravesteijn (bestuurslid)
Gespecialiseerd verpleegkundige reumatologie
Erasmus MC
E-mail: i.ravesteijn@venvn.nl

Dinie Naezer- Heerschop (ambtelijk secretaris)
E-mail: reumatologie@venvn.nl