Werkgroep Voetzorg NHPR

Voetklachten komen zeer frequent voor bij patiënten met reumatische aandoeningen, en gaan gepaard met pijn, standsafwijkingen van de voeten, een afwijkend looppatroon en beperkingen in het dagelijks leven. De voetzorg voor patiënten met een reumatische aandoening wordt door een groot aantal zorgverleners verstrekt, zowel in de eerste, tweede als derde lijn. Het zorgaanbod is zeer divers en er is behoefte aan afstemming binnen en tussen zorgverleners over de optimale zorg voor patiënten met voetklachten. Het uiteindelijke doel van de werkgroep voetzorg van de NHPR is het verbeteren van de kwaliteit van de voetzorg voor patiënten met reumatische aandoeningen. We werken hierin samen met de study group ‘foot and ankle’ van de EULAR.

De werkgroep voetzorg van de NHPR heeft een wetenschappelijke insteek, gericht op de volgende specifieke doelstellingen:

· Het ontwikkelen en implementeren van onderzoeksresultaten en kwaliteitsstandaarden/protocollen /aanbevelingen
· Het ontwikkelen en implementeren van scholing
· Het bevorderen van de communicatie/samenwerking tussen zorgverleners en patiënten en tussen zorgverleners onderling

Vanwege bovenstaande doelstellingen komen disciplines met minimaal een opleiding op HBO-niveau in aanmerking om zitting te nemen in de sectie voetzorg van de NHPR.
De sectie voetzorg richt zich primair op de volgende disciplines:

· Gespecialiseerd reumaverpleegkundigen/verpleegkundig specialisten/ physician assistants in de reumatologie en revalidatiegeneeskunde
· Podotherapeuten: geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici
· Registerpodologen: kwaliteitsregister stichting Loop
· Orthopedisch schoentechnologen, orthopedisch schoentechnici
· Andere beroepsgroepen die betrokken zijn bij voetzorg, waaronder medisch pedicures, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, orthopedisch chirurgen, reumatologen en revalidatieartsen (minimaal een opleiding op HBO-niveau)
· Onderzoekers, met voetklachten bij reumatische aandoeningen als aandachtsgebied

Voor alle deelnemers aan de sectie voetzorg van de NHPR geldt dat zij aantoonbare kennis er ervaring moeten hebben met zorg, onderwijs en/of onderzoek gericht op voetklachten bij patiënten met een reumatische aandoening.

Jaarplan 2024
· Scholing:
o Uitrollen van ontwikkelde e-learning voetzorg, in eerste instantie onder gespecialiseerd reumaverpleegkundigen en later onder andere disciplines
o Delen van kennis over nieuw risicoprofiel voet

· Transmurale communicatie en samenwerking:
o Ontwikkelen van een optimale communicatie- en verwijsstructuur voor het delen van patiënten informatie onder disciplines betrokken bij de voetzorg