Missie

De NHPR tracht de doelstellingen zoals in de visie verwoord, te bereiken door het:

  • Bevorderen van kennis en vaardigheden van health professionals ten aanzien van onderzoek, behandeling, voorlichting en (het organiseren van de) zorg en het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden, protocollen en scholings- en voorlichtingsmateriaal;
  • Bevorderen van (regionale, nationale en internationale) communicatie, samenwerking en uitwisseling van kennis binnen en tussen verschillende disciplines (artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, (sociale) wetenschappers in de reumatologie, en andere in de reumatologie werkzame disciplines) ten aanzien van onderzoek, behandeling, voorlichting en zorg.
  • Het specifiek bevorderen van samenwerking met reumatologen, o.a. door het versterken van samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR).
  • Beheren en verspreiden van informatie over onderzoek, behandeling, voorlichting en zorg ten behoeve van de eigen leden en ten behoeve van andere doelgroepen (artsen, overheid, patiënten, publiek, etc.).
  • Versterken van de relatie met de European League Against Rheumatism (EULAR), het informeren van de Europese ontwikkelingen en het beïnvloeden van de agenda en activiteiten van de EULAR health professionals.