Privacywet

Om te voldoen aan de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hebben we een aantal aanpassingen doorgevoerd in onze privacyverklaring. We deden er al alles aan om uw persoonsgegevens goed te beschermen en dat blijven we doen. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, voor welke doeleinden wij deze verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

De NHPR kan de privacyverklaring wijzigen conform de daarvoor geldende regelingen en procedures zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Indien de wijzigingen voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij deze wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar, bijvoorbeeld door dit op de website bekend te maken.

Met vriendelijke groet,

Dr. Wilfred Peter,
voorzitter

U kunt de Privacyverklaring hier nalezen.