Beweegpoli

De Beweegpoli

De Beweegpoli is een nieuw initiatief van Fysiotherapie Utrecht Oost en de reumatologen van het Diakonessenhuis Utrecht om eerste- en tweedelijnszorg te combineren.

Het doel van de Beweegpoli is om de kwaliteit van zorg voor patiënten met reumatische aandoeningen te verbeteren en ze optimaal te assisteren bij het “in beweging komen”. We hebben daarbij oog voor alle hindernissen die de patiënt kan ervaren. Tevens wordt hierdoor de tweedelijnszorg ontlast door een snelle kennismaking met de eerstelijnszorg (juiste zorg op de juiste plek).

Hoe doen we dat bij de Beweegpoli?

De reumatoloog bespreekt zoals gewoonlijk de voortgang en het beloop van de reumatische aandoening met de patiënt. Onze fysiotherapeut brengt het activiteitenniveau en eventuele klachten van het bewegingsapparaat van de patiënt in kaart. Vervolgens geven we de patiënt een advies op maat. Hieruit kan ook een behandeltraject worden gestart in de eerste lijn.

Reumatoloog:

  • Verzorgen van diagnostiek
  • Controle van het klachtenbeeld
  • In kaart brengen van problemen bij bewegen
  • Controle en mogelijk wijzigen medicatie
  • Beleid mee afstemmen met andere disciplines

Fysiotherapeut:

  • Bepalen activiteitenniveau
  • In kaart brengen van klachten bij bewegen
  • Verminderen bewegingsangst
  • Adviezen m.b.t. klachten, sport en beweging
  • Behandeladviezen voor de fysiotherapeut in de thuissituatie