Nivel

Aan professionals werkzaam in de zorg voor mensen met reumatische aandoeningen

Bent u werkzaam in de zorg voor mensen met reumatische aandoeningen? Graag vragen wij dan uw hulp bij een onderzoek naar man/vrouw verschillen in de zorg voor reumatische aandoeningen. Het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) voert dit onderzoek uit samen met ReumaNederland, Amsterdam UMC locatie VUmc en het UMC Utrecht. ZonMw heeft het onderzoek financieel mogelijk gemaakt.

 

In dit onderzoek kijken we in hoeverre specifieke aandacht voor man/vrouw verschillen in de zorg voor reumatische aandoeningen zoals reumatoïde artritis, ziekte van Bechterew en artritis psoriatica nodig en haalbaar is. Met reumazorg bedoelen we de gehele zorg rondom de patiënt met reuma, dus naast diagnosestelling en behandeling ook de communicatie en voorlichting.

 

We zijn benieuwd hoe u, als zorgverlener, hierover denkt. Daarom vragen we u om een online vragenlijst in te vullen. Deze is te openen via de volgende link: https://enquete.nivel.nl/gender-en-reuma. Het invullen duurt circa 15 minuten.

 

We hopen van harte dat u meedoet. Met uw hulp kunnen we de behandeling én communicatie voor mensen met reumatische aandoeningen zonodig verbeteren en laten aansluiten bij wat mannen en vrouwen belangrijk vinden.

 

De resultaten van deze enquête worden gebruikt voor het ontwikkelen van een bespreekwijzer voor patiënten en zorgverleners. Mocht u vragen hebben over het onderzoek of uw deelname dan kunt u contact opnemen met Tamara Rusman (t.rusman@nivel.nl) of Mariska Scheffer (m.scheffer@nivel.nl). 

 

Tenslotte, omdat de enquête anoniem is kunt u deze niet tussentijds stoppen. Wilt u de enquête daarom in één keer invullen?


Hartelijk dank.

 

Monique Heijmans, Sandra van Dulmen, Tamara Rusman en Mariska Scheffer

Onderzoekers Nivel