Enq

Webinar NHPR 2022

Beste leden van de NHPR.

Zoals jullie wellicht nog wel weten hebben we in augustus 2021 de uitslagen van de enquête rondom betrokkenheid bij de NHPR online gezet.

Een van de verzoeken was om aandacht te hebben voor casuïstiek en het organiseren van een scholing/Webinar.

Recent hebben we met enkele leden uit het bestuur een start gemaakt met de opzet van de eerste Webinar, dit voor eind 2022. Officiële datum volgt.

De insteek zal multidisciplinair zijn en mogelijk met casuïstiek. Zo gaan we : “leren van elkaar”

Mochten jullie een speciale casus/onderwerp eens onder de aandacht willen brengen of nog andere onderwerpen voor scholing willen aandragen laat het ons horen via secretarisnhpr@hotmail.com

We berichten jullie zo snel mogelijk

Namens bestuur Rianne van Berkel, VS reumatologie