reuma

Wat is belangrijk bij de oefentherapeutische behandeling van mensen met fibromyalgie?

Recent werd een systematische review gepubliceerd waarin onderzocht werd, aan welke voorwaarden oefenprogramma’s voor fibromyalgie zouden moeten voldoen. De auteurs hebben uiteindelijk 16 studies geanalyseerd en de resultaten op de uitkomstmaat “pijn” vergeleken. Ze komen tot de conclusie dat een oefenprogramma het best kan bestaan uit een combinatie van krachttraining en aerobe conditietraining. Alleen oefeningen voor mobiliteit lijken te weinig effectief. Het programma moet een duur hebben van 13 tot 26 weken met sessies tussen 30-60 minuten. De intensiteit moet een graduele progressie hebben op basis van hartfrequentie en/of percentage van de maximale belasting.

Link voor Engelstalig abstract:

Effects of different protocols of physical exercise on fibromyalgia syndrome treatment: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.

Albuquerque MLL, Monteiro D, Marinho DA, Vilarino GT, Andrade A, Neiva HP.

Rheumatol Int. 2022 Nov;42(11):1893-1908. doi: 10.1007/s00296-022-05140-1. Epub 2022 May 23.

PMID: 35604435