NHPR logo

Samenwerking reumazorgverleners in de reumatologie!

Samenwerking reumazorgverleners in de reumatologie!

Dinsdag 10 mei heeft het Jaarcongres V&VN reumatologie/ NHPR plaatsgevonden.
Een grote variëteit aan onderwerpen met enthousiaste sprekers hebben er een mooie dag van gemaakt! De congres dag werd gemiddeld met een ruime 8 beoordeeld!
Eindelijk elkaar weer ontmoeten op locatie, met de mogelijkheid reumazorgverleners te spreken buiten je eigen vakgebied.
Dit gezamenlijk georganiseerde congres is een eerste stap om meer en beter te gaan samenwerken en kennis te delen met reumazorgverleners uit de 1ste en 2de lijn.

En waarom is die samenwerking nu zo belangrijk?
Wij zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de reumazorg in zowel 1ste als 2de lijn.
Samen zijn wij beter in staat om vanuit een bio-psychosociale denk- en handelswijze mensen met reuma te helpen met de gevolgen van de ziekte.
Samenwerking tussen reumazorgverleners heeft een toegevoegde waarde naast de medicamenteuze behandeling.
Samen kunnen we ons richten op onderzoek, de praktijk, en kwaliteit van zorg voor mensen met reuma.
Juist door samen te werken kunnen we de reumapatiënt meer regie laten krijgen over hun leven met een chronische aandoening en daarmee beter laten participeren in de maatschappij.
Samen hebben we ook een signalerende rol binnen de zorg voor mensen met reuma.

Hoe leuk is het om elkaar op te zoeken en van elkaar te leren en te weten van elkaar wat we doen?
Er liggen veel uitdagingen en kansen op het gebied van samenwerken en die zijn ook terug te vinden in het NHPR Meerjaren Beleidsplan.

Hoe?
Best practices onder de aandacht brengen.
Regionaal opzetten samenwerking rond poli’s reumatologie.
Kijkje nemen in elkaars keuken
Elkaar ontmoeten; bij Najaarsdagen, webinars, in samenwerkng met nieuwe partners en uiteraard via dit congres, wat we graag jaarlijks zie terugkomen.

Bestuur NHPR