Nederlandse Health Professionals Reumatologie

Visie

De NHPR heeft als visie de zorg voor patiënten met reumatische aandoeningen te verbeteren door middel van het bevorderen van kwalitatief hoogstaande zorg en voorlichting en een optimale toegankelijkheid en zichtbaarheid.

Missie

Om de doelstellingen, zoals in de visie verwoord, te verwezenlijken zal de NHPR zich richten op deskundigheidbevordering van health professionals op het gebied van onderzoek behandeling, voorlichting, (organisatie van de) zorg, en communicatie en samenwerking met andere zorgverleners in de reumatologie en patiënten(organisaties).

Bestuur

Het bestuur bestaat uit Wilfred Peter (FT, voorzitter), Carine Vogel (V&VN, penningmeester), Rianne van Berkel- de Kort), Esther van Gorp (V&VN), Florus van der Giesen (physician assistant), Els van den Ende (Werkgroep Wetenschap), Marike van der Leeden (Werkgroep Voetzorg) en Renske van Doornik (secretariële ondersteuning).