image005

Hardlopen met Reuma Online vragenlijst

In 2017 is een hardloopcursus ontwikkeld voor beginnende hardlopers met inflammatoire reumatische aandoeningen die op verschillende plaatsen in Nederland is aangeboden. Daarnaast is een Facebookgroep opgericht over hardlopen met reuma, waarin vragen worden gesteld en ervaringen worden uitgewisseld. Uit deze Facebookgroep en praktijkervaringen blijkt dat mensen met inflammatoire reumatische aandoeningen nog altijd veel vragen hebben over hardlopen (de op een na meest beoefende sport in Nederland) en hier wisselend over worden geadviseerd. Daarom is er een onderzoekproject gestart met het doel om inzicht te krijgen in de percepties, verwachtingen en ondersteuningsbehoeften ten aanzien van hardlopen met een inflammatoire reumatische aandoening onder zorgprofessionals, sportprofessionals en mensen met reuma. Als vervolg hierop is de ambitie uitgesproken om onderzoek te gaan doen naar de gezondheidseffecten van deze recreatieve sport. De resultaten willen we vertalen naar onderbouwde adviezen en ondersteuning op maat. Om een goed beeld te krijgen van de percepties van reumatologen en allied health professionals in de reumatologie t.a.v. hardlopen wil ik jullie vragen om de volgende vragenlijst in te vullen: https://inholland.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6iiYk4Oy8Y0Pnsq. Deze vragenlijst is ontwikkeld door onderzoekers van Hogeschool Inholland, Amsterdam UMC, Reade en Hogeschool Saxion in samenwerking met ervaringsdeskundigen. Invullen duurt maximaal 10 minuten en gegevens worden volledig anoniem verwerkt.