Werkgroep Voetzorg NHPR

Voetklachten komen zeer frequent voor bij patiënten met reumatische aandoeningen, en gaan gepaard met pijn, standsafwijkingen van de voeten, een afwijkend looppatroon en beperkingen in het dagelijks leven. De voetzorg voor patiënten met een reumatische aandoening wordt door een groot aantal  zorgverleners verstrekt, zowel in de eerste, tweede als derde lijn. Het zorgaanbod is zeer divers en er is behoefte aan afstemming binnen en tussen beroepsgroepen over de optimale zorg voor patiënten met voetklachten.

Doelstellingen

De Werkgroep Voetzorg van de NHPR heeft een wetenschappelijke insteek, gericht op de volgende doelstellingen:

  • Het ontwikkelen en implementeren van onderzoek en kwaliteitsstandaarden/protocollen /aanbevelingen. Er wordt samenwerking gezocht met de study group ‘foot and ankle’ van de EULAR.
  • Het bevorderen van de communicatie/samenwerking tussen zorgverleners, verwijzers en patiënten en tussen zorgverleners onderling

Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de kwaliteit van de voetzorg voor patiënten met reumatische aandoeningen.

Vanwege bovenstaande doelstellingen komen disciplines met minimaal een opleiding op HBO-niveau in aanmerking om zitting te nemen in de sectie voetzorg van de NHPR. De sectie voetzorg richt zich primair op de volgende disciplines:

  • Reumaverpleegkundigen/verpleegkundig specialisten/ physician assistants in de reumatologie
  • Podotherapeuten: geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici
  • Registerpodologen: kwaliteitsregister stichting Loop
  • Orthopedisch schoentechnologen, orthopedisch schoentechnici
  • Andere beroepsgroepen, waaronder medisch pedicures, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, orthopedisch chirurgen, reumatologen en revalidatieartsen (minimaal een opleiding op HBO-niveau)
  • Onderzoekers, met voetklachten bij reumatische aandoeningen als aandachtsgebied

Voor alle deelnemers aan de sectie voetzorg van de NHPR geldt dat zij aantoonbare kennis er ervaring moeten hebben met zorg en/of onderzoek gericht op voetklachten bij patiënten met een reumatische aandoening.

Voorzitter en contact: Marike van der Leeden m.vd.Leeden@reade.nl