Verpleegkundig Specialist

De verpleegkundig specialist reumatologie is een verpleegkundige die de opleiding Master Advanced Nursing Practice heeft gevolgd, specialisatie intensieve (of chronische) zorg somatische aandoeningen, en is werkzaam in het specialisme reumatologie en/of immunologie.

De verpleegkundig specialist gaat een zelfstandige behandelrelatie aan met de patiënt en is, onder de voorwaarden die in de wet zijn vastgelegd, zelfstandig bevoegd voor het uitvoeren van medische handelingen.

De verpleegkundig specialisten reumatologie zijn zowel lid van de afdeling V&VN Reumatologie als van de afdeling V&VN Verpleegkundig Specialist en zijn georganiseerd binnen het Netwerk Verpleegkundig Specialisten Reumatologie. Dit netwerk biedt een platform voor het uitwisselen van ervaringen tussen verpleegkundig specialisten werkzaam in de reumatologie en organiseert specifieke scholingen ten behoeve van de verpleegkundig specialisten

Contactpersoon: Liesbeth Beaart- van de Voorde

Contact: L.J.J.Beaart-van_de_Voorde@lumc.nl

NVR Consensus Document Taakherschikking

Dit rapport is het resultaat van het gezamenlijke overleg tussen vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR), de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) en Vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, afdeling Verpleegkundig Specialist (V&VN VS). Beide verenigingen hebben overeenstemming bereikt over herverdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het vak Reumatologie. Het rapport is tot stand gekomen aan de hand van het document “Handreiking Taakherschikking van de KNMG” en het “Blauwdruk Consensusdocument Taakherschikking”. Het betreft hier een dynamisch rapport dat in de loop van de tijd kan worden aangepast.

Op 25 januari 2018 werd in de Domus Medica te Utrecht het ‘NVR Consensus Document Taakherschikking’ getekend. Dit consensus document is een product van de werkgroep ‘Multidisciplinaire Reumazorg/Taakherschikking’.
Het document werd door verpleegkundig specialisten en physician assistants reumatologie in samenwerking met reumatologen en reumaverpleegkundigen ontwikkeld. Een proces dat enkele jaren in beslag nam, en waarbij het vertrouwen in elkaar groeide.
Vanuit de werkgroep waren Lucy Gossens (VS) en Sophie Benoy-De Keuster (PA en secretaris vakgroep reumatologie NAPA) aanwezig. Vanuit de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie was voorzitter Hein Bernelot Moens aanwezig om het consensusdocument te tekenen, namens de V&VN Verpleegkundig Specialisten tekende secretaris Jaap Kappert en namens de NHPR tekende voorzitter Wilfred Peter. Eerder die middag werd het document al getekend door voorzitter Vincent Straten van de NAPA.