Physician Assistants

Sinds 2004 werken er physician assistants (PA) in de reumatologie. Met aansluiting bij de NHPR willen de PA’s in de reumatologie hun plaats binnen de bestaande organisatiestructuur van zorgprofessionals in de reumatologie formaliseren. De sectie PA’s in de reumatologie is toegankelijk voor PA’s (io).

Doelstelling:

Het profileren van PA’s in de reumatologie als verleners van integrale zorg (medicamenteus en niet-medicamenteus) voor mensen met (een verdenking op) een aandoening van het bewegingsapparaat.

Als leden van de NHPR willen we een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de organisatie, de coördinatie en de uitvoering van multidisciplinaire zorg voor mensen met een aandoening van het bewegingsapparaat.

Als onderdeel van de NVR willen we aanspreekpunt zijn voor vakgroepen reumatologie die behoefte hebben aan informatie over de inzet van PA in de reumatologische praktijk.

NVR Consensus Document Taakherschikking

Dit rapport is het resultaat van het gezamenlijke overleg tussen vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR), de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) en Vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, afdeling Verpleegkundig Specialist (V&VN VS). Beide verenigingen hebben overeenstemming bereikt over herverdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het vak Reumatologie. Het rapport is tot stand gekomen aan de hand van het document “Handreiking Taakherschikking van de KNMG” en het “Blauwdruk Consensusdocument Taakherschikking”. Het betreft hier een dynamisch rapport dat in de loop van de tijd kan worden aangepast.

Op 25 januari 2018 werd in de Domus Medica te Utrecht het ‘NVR Consensus Document Taakherschikking’ getekend. Dit consensus document is een product van de werkgroep ‘Multidisciplinaire Reumazorg/Taakherschikking’.
Het document werd door verpleegkundig specialisten en physician assistants reumatologie in samenwerking met reumatologen en reumaverpleegkundigen ontwikkeld. Een proces dat enkele jaren in beslag nam, en waarbij het vertrouwen in elkaar groeide.
Vanuit de werkgroep waren Lucy Gossens (VS) en Sophie Benoy-De Keuster (PA en secretaris vakgroep reumatologie NAPA) aanwezig. Vanuit de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie was voorzitter Hein Bernelot Moens aanwezig om het consensusdocument te tekenen, namens de V&VN Verpleegkundig Specialisten tekende secretaris Jaap Kappert en namens de NHPR tekende voorzitter Wilfred Peter. Eerder die middag werd het document al getekend door voorzitter Vincent Straten van de NAPA.