Werkgroep wetenschap

De SWORA is een landelijke werkgroep voor mensen die actief betrokken zijn bij en geïnteresseerd zijn in sociaalwetenschappelijk en paramedisch onderzoek bij reumatische aandoeningen. Sinds 2005 is de werkgroep als sectie aangesloten bij de NVR divisie Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie (NHPR).

Doelstelling

Het doel is kwalitatief hoogstaand en relevant sociaal wetenschappelijk onderzoek bij reumatische aandoeningen te bevorderen en daarmee bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg aan mensen met een reumatische aandoeningen en het bevorderen van hun participatie aan het maatschappelijk leven.

Multidisciplinaire werkgroep

De werkgroep is multidisciplinair van opzet. Psychologen, fysiotherapeuten, reumatologen, sociologen, ergotherapeuten, epidemiologen, bewegingswetenschappers, maatschappelijk werkenden, verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen maken onder meer deel uit van de werkgroep. De SWORA biedt deze mensen een forum om elkaar te ontmoeten, kennis uit te wisselen en onderzoekslijnen op elkaar af te stemmen.

Kwalitatief hoogstaand onderzoek

De SWORA leden dragen o.a. kennis over door middel van presentaties van onderzoek binnen de eigen halfjaarlijkse vergaderingen. In deze bijeenkomsten presenteren onderzoekers plannen en resultaten van nieuw, lopend en afgerond onderzoek. Onderzoekers hebben de mogelijkheid om concepten van onderzoeksaanvragen te laten beoordelen door andere deskundigen (peer-review). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met andere disciplines en experts gezamenlijk initiatieven op het gebied van onderzoek te ontwikkelen.

Voorzitter en contact: Erik Taal  e.taal@utwente.nl