Fysiotherapie / Oefentherapie

De discipline fysiotherapie bestaat sinds 1984 binnen de NHPR en was aanvankelijk gericht op interne deskundigheidsbevordering. Vanaf begin jaren ‘90 levert zij een structurele bijdrage aan de NPI-cursus ‘fysiotherapie bij reumatische aandoeningen’. Naast fysiotherapeuten zijn binnen de reumatologie ook oefentherapeuten actief binnen de verschillende reuma netwerken en hebben zij binnen de NHPR aansluiting gevonden bij de fysiotherapie.

Door de ontwikkelingen in het medicamenteus behandelproces ervaren patiënten steeds minder stoornissen in functie, beperkingen in activiteiten en problemen in de sociale participatie. Dit heeft grote gevolgen gehad voor de fysiotherapeutische bijdrage aan het zorgproces. De focus van de fysiotherapie is verlegd van het behandelen op stoornisniveau naar het behandelen van beperkingen in activiteiten en participatie in werk, vrije tijd en sport. Naast de bekende inflammatoire gewrichtsziekten Reumatoïde Artritis (RA) en Axiale SpondylArthropathie (M. Bechterew) is ook duidelijke evidentie voor het behandelen van patiënten met artrose. Dit wordt onder andere beschreven in de KNGF richtlijnen RA en Heup-Knie Artrose.

Bij reumapatiëntenverenigingen (RPV’s) en het ReumaNederland bestaat grote behoefte aan een overzicht van specifiek deskundige fysio- en oefentherapeuten, zodat zij haar leden hieromtrent kan adviseren.

Visie

De disciplines Fysiotherapie en Oefentherapie van de NHPR richten zich op grond van bovenstaande sterk op de volgende doelstellingen:

  • Voor het creëren van een (zichtbaar en toegankelijk) landelijk dekkend netwerk van  fysiotherapeuten/oefentherapeuten met specifieke deskundigheid in de reumatologie.
  • Het ontwikkelen van kwaliteitscriteria waaraan deze therapeuten met specifieke deskundigheid dienen te voldoen.
  • Het bevorderen van de ontwikkeling en implementatie van Evidence-Based fysio- en oefentherapeutische zorg voor patiënten met een reumatische aandoening.
  • Een bijdrage leveren aan de deskundigheidbevordering zowel mono- als multidisciplinair.
  • Het bevorderen van communicatie en samenwerking met patiënten en zorgverleners en verwijzers en zorgverleners onderling.

Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg voor patiënten met reumatische aandoeningen.

Contact: Wilfred Peter w.peter@reade.nl