Ergotherapie NHPR

De ergotherapie binnen de  NHPR is een actieve groep ergotherapeuten, werkzaam binnen de reumazorg, die tot doel heeft tot een landelijke afstemming te komen op het gebied van kwaliteit in de ergotherapeutische zorg.

De sectie wil bijdragen aan:

 • Vakinhoudelijke verdieping
 • Het uitwisselen van gemeenschappelijke kennis
 • Het uitwisselen van ervaringen tussen ergotherapeuten onderling en Health Professionals in de reumatologie.

De sectie tracht haar doelen te bereiken door:

 • Intercollegiaal overleg tussen leden
 • Informatie overdracht aan leden en niet-leden, d.m.v. lezingen, publicaties, literatuurverwijzingen e.d.
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Organisatie van een 2-jaarlijks terugkerende post-HBO cursus ‘Reumatologie en Ergotherapie’
 • Een bijdrage te leveren aan de jaarlijkse bijscholing tijdens de NVR Najaarsdagen
 • Contact te houden met Ergotherapie Nederland (beroepsvereniging) en als vraagbaak te fungeren

Aan bovengenoemde doelstelling wordt invulling gegeven door het instellen van werkgroepen op projectbasis. De afgelopen jaren zijn er diverse producten tot stand gekomen, zoals het ‘Werkboek Leefstijladviezen’ en de ‘Consensus Polsorthesen bij Artritis’.

Werkwijze

De sectie komt 3 maal per jaar samen voor het terugkoppelen van de werkzaamheden en intercollegiaal overleg. Daarnaast bepalen de werkgroepen zelf hoe vaak zij bij elkaar komen. Naast deze landelijke activiteiten heeft de Ergotherapie NHPR banden met de EULAR en is zij betrokken bij Europese ontwikkelingen op het gebied van ergotherapeutische reumazorg.

Ergotherapeuten die werkzaam zijn in een instelling en/of praktijk waar (multidisciplinair) reumatische aandoeningen behandeld worden, kunnen lid worden als ze zich herkennen in de onderstaande criteria:

 • Affiniteit te hebben met de reumazorg
 • Bereid zijn actief deel te nemen aan de sectie, onder andere via werkgroepen.

Het merendeel van de leden is afkomstig uit instellingen waar veel reumapatiënten worden behandeld. De Ergotherapie NHPR hoopt de komende jaren meer actieve leden te krijgen die werkzaam zijn in de eerste lijn, wat past bij de ontwikkelingen in de (reuma)zorg. De Ergotherapie NHPR vindt het belangrijk om een landelijk netwerk van therapeuten te vormen waar kennisoverdracht en ontwikkeling centraal staan.

Contact: SecretarisNHPR@hotmail.com