NVR Najaarsdagen 2020 bewerkt

Inschrijving Webinars NVR Najaarsdagen 2020

Dit jaar zullen de Najaarsdagen plaatsvinden via Webinars met de titel ‘Samen op afstand’ waarbij COVISD -19 een centrale rol speelt. De inschrijving is vanaf nu mogelijk en kost € 50 per dag voor NHPR leden.

Inschrijving kan via de volgende link: https://www.eventtouch.eu/nvr/nvr/?locale=nl_NL&embed=b028b0605558f79c7c40c57a999d50cd

De opzet van de Webinars is zo dat men uitgenodigd wordt om samen te gaan kijken en dat er quiz vragen over de inhoud gesteld worden waarmee als groep zelfs wat te winnen valt.

Leuk om te doen met je afdeling of praktijk!

NERASS

Nerass Stipendium

Nerass Stipendium

De Nerass is een medische multidisciplinaire vereniging van reumatologen, orthopedisch chirurgen, plastisch chirurgen, revalidatie artsen, neurochirurgen, physician assistants en verpleegkundig specialisten.

Doel van de vereniging is:
De bevordering van de kwaliteit van reumachirurgie in Nederland door uitwisseling van kennis tussen medische specialisten en andere wetenschappers die zich bezighouden met de ziekten van het bewegingsapparaat en met name met de chirurgische therapie en de indicatie hiertoe danwel postoperatieve behandeling daarvan.

Ook dit jaar reikt het NERASS bestuur een stipendium uit van 500-1500 euro t.b.v. onderzoek, het verwerven van kennis of het verspreiden van kennis op het gebied van reumachirurgie of een ander onderwerp dat past binnen de doelstellingen van de NERASS.

  • Doel: Stimuleren van wetenschappelijk werk (proefschrift, publicatie etc.), stimuleren van NERASS activiteiten (website, richtlijnen etc.), jonge artsen, physician assistants,  verpleegkundig specialisten en andere paramedici de kans geven zich te bekwamen in activiteiten passend bij de missie van NERASS (studie reis, stage reis en verblijf kosten etc.)
  • Doelgroep: NERASS leden, niet NERASS leden.
  • Bedrag: 500-1500 euro per jaar
  • Beoordeling: Bestuur met algemene instemming
  • Uitreiking: Tijdens NERASS najaarscongres 2020 op 4 december.
  • Tegenprestatie: Terugkoppeling (korte presentatie) tijdens een volgend NERASS Congres

U kunt een schrifetelijk aanvraag doen per mail naar Willemijn Noort-van der Laan, voorzitter NERASS: info@nerass.nl.
De aanvragen kunnen tot 1 oktober 2020 worden ingediend.

groene omgeving met bewegende mensen 1080x674 1

Bewegen en Reuma in coronatijd

Informatie voor zorgverleners:

De Nederlands Vereniging voor Reumatologie (NVR) was tot nu toe terughoudend met adviezen geven voor reumapatiënten om te bewegen in groepsverband. Deze week heeft de NVR COVID werkgroep een advies voor mensen met een reumatische aandoening ten aanzien van bewegen aangepast.

Het lijkt dat er nauwelijks een hoger risico is voor mensen met een reumatische aandoening om COVID-19 te krijgen. Mogelijk dat er een iets hoger risico aanwezig is voor mensen die biologicals gebruiken. Daarnaast zijn zij van mening dat bewegen voor mensen erg belangrijk is vandaar dit aangepaste advies.

Ze adviseren nu dat iedereen zelf de afweging moet maken of ze wel of niet willen deelnemen aan een beweeggroep (binnen of buiten). Het is erg afhankelijk van de persoonlijke situatie wat mogelijk is. Het beste is dat deelnemers hierover navraag doen bij hun reumatoloog indien er twijfel bestaat over de risico’s. Vervolgens raadt de NVR ook aan om alleen deel te nemen aan beweeggroepen waarbij duidelijk de coronaregels rond hygiëne en afstand houden worden toegepast. En waar vooraf alle deelnemers worden gecheckt of zij geen klachten hebben die mogelijk kunnen wijzen op een corona-infectie. De Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie (NHPR) heeft ten aanzien van dit advies afstemming gehad met de NVR en ReumaNederland

 

Advies voor reumapatiënten:

Kunnen reumapatiënten die afweer onderdrukkende medicijnen veilig deelnemen aan een beweeggroep?

De NVR (Nederlandse Vereniging voor Reumatologie) raadt aan om een persoonlijke inschatting te maken of je vanwege je gezondheid extra kwetsbaar bent voor een corona-infectie. En of je er verstandig aan doet om in een groep te gaan bewegen. Het lijkt dat er nauwelijks een hoger risico is voor mensen met een reumatische aandoening om een corona-infectie te krijgen. Mogelijk dat er een iets hoger risico aanwezig is voor mensen die een hoge dosis afweer onderdrukkende medicijnen gebruiken. Overleg bij twijfel met je reumatoloog. De reumatologen zijn van mening dat bewegen voor mensen met reuma erg belangrijk is vandaar dat zij een aangepaste advies geven.

De NVR geeft namelijk aan dat je, na inschatting van je eigen gezondheidsrisico, in principe gewoon kan bewegen of sporten in een groep, bij voorkeur buiten, maar binnen is ook mogelijk. Wel moet de groep aan een aantal voorwaarden voldoen om de groepssituatie zo controleerbaar en veilig mogelijk te maken: Iedereen houdt minstens 1,5 meter afstand van elkaar en houdt zich aan de hygiëneregels van het RIVM op de website van Rijksoverheid. Voor start van de activiteit worden alle deelnemers gecheckt of zij geen klachten hebben die kunnen wijzen op corona. De NVR raadt daarnaast af om te gaan bewegen in groepen waarbij niet aan deze punten wordt voldaan.

Logo Kies Uw Reumazorg

Nieuw op Kies Uw Reumazorg

Namens ReumaNederland informeren we u dat de website Kies uw Reumazorg is uitgebreid met informatie over fysio- en oefentherapeuten met deskundigheid voor het behandelen van reumatische aandoeningen. De website is ook uitgebreid met informatie over expertisecentra voor reumachirurgie. Vanaf nu is de keuzewijzer met de nieuwe data voor iedereen te bezoeken op www.kiesuwreumazorg.nl

Eular Newsletter nr 7 2020 jpeg

EULAR HPR Newsletter 7 2020

Op het gebied van nieuws en ontwikkelingen
voor health professionals binnen de reumatologie in Europa
is er een nieuwe nieuwsbrief verschenen:

https://www.eular.org/myUploadData/files/hpr_news_2020_1_final.pdf

 

Proefschrift Marloes Tenten Diepenmaat

Podotherapeute Marloes Tenten-Diepenmaat verdedigd op 3 juli 13.45u haar proefschrift ‘Management of foot problems in patients with rheumatoid arthritis’

Interesse in de RA voet? Op 3 juli om 13.45u verdedigd podotherapeute Marloes Tenten-Diepenmaat haar proefschrift getiteld Management of foot problems in patyients with rheumatoid arthritis.

Deze verdediging is te live via YouTube te volgen: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA
Een pdf van haar proefschrift:

https://reumanetnl.nl/wp-content/uploads/2020/06/Proefschrift-Marloes-Tenten-Diepenmaat-2020-Management-of-foot-problems-in-patients-with-rheumatoid-arthritis.pdf

foto consortium leden

DRONE consortium opgericht

DRONE staat voor Dutch Research in Osteoarthritis & Exercise en is een uniek samenwerkingsverband tussen artrose onderzoekers uit Amsterdam, Leiden, Utrecht, Rotterdam en Nijmegen die de krachten hebben gebundeld. Het onderzoek van het DRONE consortium richt zich op de niet-operatieve zorg, in het bijzonder oefentherapie en gezond beweeggedrag met als doel het verbeteren van het fysiek functioneren van artrosepatiënten.

DroneLogo definitief

logo npi kennis in beweging

In verband met de Coronacrisis gaat de vernieuwde NPi cursus Reumatische Aandoeningen NIET door !

“Op 17 april, 8 mei en 16 mei zou de vernieuwde NPi cursus Reumatische Aandoeningen plaatsvinden, steeds op een andere locatie in het hart van de kennis.

Na het volgen van deze cursus voldoen fysio- en oefentherapeuten u aan het criterium van basisscholing voor ReumanetNL”

Helaas kan deze cursus in verband met de Coronacrisis NIET plaatsvinden. De NHPR houdt contact met het NPi over wanneer deze cursus wel gegeven kan gaat worden. Als hier meer over bekend is zal dat op de NHPR website vermeld worden.

 

Kijk voor meer informatie over de inhoud van de cursus op: https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/npi-cursuskalender/732-reumatische-aandoeningen-2000411

 

2020 01 16 13 50 05 bol.com Voeten en reuma 9789036823777 M.A. van Putten Boeken

Nieuw verschenen boek: Voeten en Reuma

In dit boek krijg je antwoord op de vraag wat reuma is en welke complicaties zich (kunnen ) voordoen aan de voeten.

https://www.bol.com/nl/f/voeten-en-reuma/38722466/